Krtkovanie, pretláčanie pod cestou

Pretlaky popod cestu bez nutnosti rozkopávky.

Pneumatické kladivá sa používajú na bez výkopové ukladanie potrubí a káblov elektrického vedenia, vodovodných potrubí alebo rôznych káblových vedení. Pretlaky popod cesty za účelom zavedenia sietí plynovodu, vody, elektriny a  telekomunikácií .Tieto vrty sú vhodné pre : zriaďovanie domových prípojok, ukladanie oceľových ochranných rúr a pod. Výhody : Vaša obec, firma, dvory už nebudú rozkopané, odpadá rezanie a asfaltu a jeho následná úprava do pôvodneho stavu, minimálne výkopové práce bez dopravných značiek a obmedzení   ,nízke ceny oproti klasickým výkopovým prácam.

Pri pretláčaní pod zemou, sa pneumaticky poháňané kladivá pretlačia cez pôdu a súčasne môžu inštalovať PVC alebo PE potrubia pod príjazdové komunikácie, cesty alebo železničné trate. Proces je rýchly a úsporný, minimalizuje výkopové práce a nevyžaduje si obmedzenie dopravnej premávky.

Podzemné pretláčacie kladivá sa bežne používajú na pretlaky do vzdialenosti 5 – 25 m.