Rekonštrukcie

V rámci rekonštrukcií bytových a nebytových priestorov realizujeme nasledujúce práce:

 • rekonštrukcia kúpeľne a  wc
 • nová elektroinštalácia bytu
 • vyrovnanie podláh zhotovenie poterov
 • nové omietky
 • stierkovanie a maľovanie bytu
 • vodoinštalácie
 • búracie práce a rezanie panelových priečok
 • sádrokartonové stropy, priečky a podhľady
 • vymurovanie nových priečok
 • výmena okien
 • úprava plynu
 • stavebné a obkladačské práce
 • odvoz sute a likvidácia na skládke
 • výnos sute a materiálu